پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
براي جواب به سوال شما چند نكته بايد تذكر داده شود:

1. قرآن كتاب هدايت بشر به باور هاي حق، اخلاق متعالي انساني و بيان كننده احكام و دستور هاي تضمين كننده سعادت دنيا و آخرت است. هدف قرآن زماني محقق مي شود كه ما قرآن را بخوانيم و بفهميم و به معارفش باور يابيم و به اخلاقش متخلق شويم و به دستورهايش عمل كنيم.

بنا بر اين خواندن از باب مقدمه براي فهميدن و عمل كردن ارزش دارد و اگر از اين باب نباشد، فايده ندارد. پس ما بايد سعي كنيم قرآن را به عنوان كتاب خدا بخوانيم و بفهميم و سرلوحه زندگي قرار دهيم ، اين كه فرموده ايد :" بدون توجه به معنی ..." وقتي قبول كرديم قرآن كتاب خداست بايد به خود زحمت دهيم و معناي آن را بفهميم همانطور كه اگر نامه محبوب ما به ما برسد سعي مي كنيم آن را بفهيم و تنها كتابي در جهان امروزه آسماني است و از جانب خداست قرآن است و هيچ كتابي چنين نيست  حتي كسي ادعاي آنر ا هم ندارد پس جا دارد با فهم معنايش روحمان را تعالي بخشيم .

2. كسي كه توجه داشته باشد كه قرآن كتاب خدا براي هدايت و دستگيري بشر است و با اين توجه به قرآن دست بكشد، آن را ببوسد ، آن را تلاوت كند و آن را به همراه داشته باشد، همه اينها ارزشمند مي شود و در ساختن روح و روان و فكر و اخلاق و عمل او تاثير گذار خواهد بود. به بياني از امام خميني در اين زمينه توجه فرماييد:

" فرزندم! با قرآن اين بزرگ كتاب معرفت آشنا شو اگر چه با قرائت آن؛ و راهي از آن به سوي محبوب باز كن و تصوّر نكن كه قرائت بدون معرفت اثري ندارد كه اين وسوسه شيطان است. آخر، اين كتاب از طرف محبوب است براي تو و براي همه كس، و نامه محبوبْ محبوب است اگر چه عاشق و محبّ مفاد آن را نداند و با اين انگيزه حبّ محبوب كه كمال مطلوب است به سراغت آيد و شايد دستت گيرد. ما اگر در تمام لحظات عمر به شكرانه اين كه قرآن كتاب ما است به سجده رويم از عهده برنيامده‏ايم."(1)

3- جسم از مركب روح است و همانطور كه در روانشناسي ثابت شده است آرامش روح در سلامت جسم و اضطراب روح در بيماري جسم نقش بسزائي دارد و اين از بديهيات عصر ماست پس با قرآئت قران و رسيدن به آرامش سلامت جسم خود را هم تأمين كرده ايم .

4. در محضر قرآن بودن، بوسيدن قرآن و تلاوت آيات آن حتي اگر ترجمه را متوجه نشود، براي فردي كه آن را به عنوان كتاب خدا مي بوسد و تلاوت مي كند و ...،  آثار بسيار زيادي دارد كه ممكن است خيلي از آنها را ما هنوز ندانيم.

يكي از دانشمندان ژاپني از تاثير شگرف ذكر بسم الله الرحمن الرحيم و دعاها بر روي ملكول هاي آب پرده برداشته است كه شما بدان اشاره كرده ايد و براي مشاهده نتايج پژوهش او مي توانيد به لينك هاي زير مراجعه كنيد:

http://quraneazim.blogfa.com/post-20.aspx

پي نوشت ها:

1. صحيفه امام،ج16،ص211.