پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
اين كه سه مرتبه تلاوت سوره توحيد ثواب يك ختم قرآن دارد، مضمون احاديث فراواني است.

از جمله رسول خدا (ص) به امام علي(ع) فرمود:

مثَل تو مثَل "قل هو الله احد" است. اين سوره را هر كس يك بار بخواند، گويا ثلث قرآن را خوانده و هر كس دو بار بخواند گويا دو ثلث قرآن را خوانده و هر كس سه بار بخواند، گويا همه قرآن را ختم كرده است. تو را هم هر كس به قلبش دوست داشته باشد، ثلث ثواب بندگي را به دست آورده و هر كس علاوه بر دوست داشتن قلبي، به زبان هم اين دوست داشتن را اعلام كند، دو سوم ثواب بندگي را به دست آورده و هر كس به قلب و زبان و عمل(با عمل اعضا و جوارح) اين دوست داشتن را اعلام كند و نشان دهد، همه ثواب بندگي را به دست آورده است. (1)

و همچنين درحديثي پيغمبر اكرم (ص) فرمود: ا يعجز احدكم ان يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟:" آيا كسي از شما عاجز است از اينكه يك سوم قرآن را در يك شب بخواند"؟! يكي از حاضران عرض كرد: اي رسول خدا! چه كسي توانايي بر اين كار دارد؟! پيغمبر فرمود: اقرؤا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ:" سوره قل هو اللَّه را بخوانيد". ( 2)

اما در اين كه چگونه سوره" قُلْ هُوَ اللَّهُ" معادل يك سوم قرآن است؟

- بعضي گفته‏اند به خاطر اين كه قرآن مشتمل بر" احكام" و" عقائد" و" تاريخ" است، و اين سوره بخش" عقائد" را به طور فشرده بيان مي‏كند.

- بعضي ديگر گفته‏اند: قرآن سه بخش است" مبدأ" و" معاد" و" آنچه در ميان اين دو" قرار دارد، و اين سوره بخش اول را شرح مي‏دهد.

اين سخن قابل قبول است كه تقريبا يك سوم قرآن پيرامون توحيد بحث مي‏كند و عصاره آن در سوره توحيد آمده است. پي نوشت:

1. بحراني، البرهان، تهران، بنياد بعثت، 1416ق، ج5، ص797.

2. مكارم شيرازي ناصر، تفسير نمونه ناشر دار الكتب الإسلامية، تهران، سال1374 ش، چاپ اول، ج‏27، ص 429.

3. همان، ج‏27، ص 430.