حجت الاسلام والمسلمین مهدی پیشوایی

شیعیان زیدی، پیرو کدام ائمه هستند؟ لطفا توضیح دهید.
زیدیه قائل به امامت زید بن علی بی الحسین، فرزند امام سجاد(ع) هستند که بر ضد بنی امیه در سال 122، در زمان امامت امام صادق(ع) قیام کرد.
زید شخصیتی بزرگوار، ممتاز و مورد احترام امام صادق(ع) بود و در زمان هشام بن عبدالملک قیام کرد و متاسفانه شکست خورد و به شهادت رسید.
بعد از شهادت زید و یاران، گروهی معتقد به امامت زید شدند و اعتقاد داشتند که امام باید قیام مسلحانه کند و چرا امام صادق(ع) در خانه نشسته و قیام نمی کند. لذا اینها قائل به امامت امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نشدند، از این نظر به اینها زیدی می گویند.
اینها نظر مساعد نسبت به خلفای ثلاثه دارند و عقایدشان مقداری با شیعه ی اثنی عشری دارند.
در شرایط فعلی شعیان زیدی یمن تفاوت زیادی با شیعه ی اثنی عشری و امامیه ندارند و فرهنگ اهلبیت را ترویج می کنند، از کتب و معارف اهلبیت استفاده می کنند و شعارشان همان شعار شیعه اثنی عشری است.