حجت الاسلام والمسلمین مهدی پیشوایی

حضرت موسي(ع) که در دربار فرعون رشد كرده، آيا آموزه هاي او الهي بوده يا اينكه فقط در دامن آسيه تعليم يافته است؟
موسی(ع) از پیامبران الهی و دارای پدر و مادر با ایمان و یکتاپرست بوده است. همچنین ایشان نوه یعقوب پیامبر بوده است.
مادرش آنقدر با ایمان بوده که قرآن درباره ایشان فرموده: «ما به او الهام کردیم که فرزند خود را داخل جعبه بگذار و در آب رها کن، ما او را نجات می دهیم و به تو برگردانده و او را از مرسلین قرار می دهیم».  
در تاریخ نیست که ایشان در دامن آسیه تعلیم یافته باشد، ولی اجمالا می دانیم که عوامل مختلفی در تربیت انسان موثر است، پدر و مادر و خانواده در راس قرار دارند، وراثت، دوستان، مدرسه، وسائل ارتباط جمعی و ارتباطات الکترونیکی از دیگر عوامل تربیت می باشد، و هر کدام سهم خاصی در روحیه و شخصیت و تربیت انسان دارد. طبعا زندگی در دربار اثر خودش داشته است، ولی اثر پدر و مادر و خانواده بر آن تاثیرات غلبه کرده است.
برای مطالعه و آشنایی با زندگی پیامبران، می توانند به کتابهای مربوط به زندگی انبیاء از قبیل؛ تاریخ انبیاء و قصص انبیاء که به زبان فارسی و عربی تالیف شده است، مراجعه کنند. نظیر کتاب تاریخ انبیاء نوشته حجت الاسلام رسولی محلاتی.