حجت الاسلام والمسلمین مهدی پیشوایی

مالك اشتر چگونه اسلام آورد؟
اختلاف است در اینکه ایشان از صحابه بوده یا تابعین، یعنی اینکه در زمان پیامبر گرامی اسلام، ایمان آورده و ایشان را ملاقات کرده یا اینکه بعد از رحلت حضرت مسلمان شده است.
مشهور این است که ایشان از تابعین بوده است و زمان حضرت رسول(ص) در قبیله ی نخع در میان قبیله کندی یمن بوده است و در آنجا توسط مبلغان اسلام مسلمان شده است.