حجت الاسلام والمسلمین مهدی پیشوایی

ريشه جنگهاي صليبي چه بود؟
جنگ صلیبی سر بدرفتاری سلاطین سلجوقی با زائران مسیحی شروع شد و عملا ادامه پیدا کرد و نه بار تکرار شد و دویست سال طول کشید و بصورت متناوب با هم در جنگ بودند و گاهی آنها و گاهی اینها پیروز می شدند.
بیت المقدس برای سه دین آسمانی مقدس است، یهودیان، مسیحیان و مسلمانان.
در قدیم و حتی اکنون مسیحیان هم برای زیارت می آمدند. حکومت سلجوقیان مدتی با این زائران بدرفتاری کردند و اجازه ورود نمی دادند که همین عمل باعث جنگ شد. مسیحیان می گفتند اصلا نباید این شهر دست شما باشد و این شهر بعد از جنگها دست به دست می شد. در ادامه سر تصرف شهر ادامه پیدا کرد و در آخر صلح کردند و بیت المقدس در دست مسلمانان باقی ماند.
درباره جنگهای صلیبی و آثار و ریشه های آن، کتابهای مستقلی نوشته شده است.
گفته می شود هر وقت حکومتهای مسلمانان متمرکز بود و یک دولت مرکزی داشتند، مسلمانان پیروز می شدند و هر وقت حکومتهایشان تجزیه، کوچک و ملوک الطوایفی می شد، مسیحیان پیروز می شدند.
این جنگها را از این جهت صلیبی می گویند چون مسیحیان صلیب حمل می کردند که از نمادهای مقدس برای آنهاست و اعتقاد دارند حضرت عیسی توسط صلیب به دار آویخته شده است و صلیب یعنی دار.
چون این جنگها، جنگهای مذهبی بوده، بنابراین صلیب را بعنوان نماد مقدس با خود حمل می کردند و مردم را بنام صلیب به جنگ دعوت می کردند.