حجت الاسلام والمسلمین مهدی پیشوایی

در کتابهای تاریخ دمشق، تاریخ طبری، الغدیر، تاریخ یعقوبی و الفتوح نقل شده که ابولولو خودکشی نکرده است درحالیکه استاد پیشوایی عکس این قضیه را فرمودند. لطفا توضیح دهید.
در منابعی که ذکر شد آمده است که عبیدالله بن عمر ابولولو را کشت و این یکی از اقوال است، ولی قولی که ناقلان بیشتری دارد، خودکشی ابولولو است، نقل شده زمانی که اطرافیان خلیفه تعقیبش می کردند، دست به خودکشی زد.
در مقاله‌ی محققانه ای در نشریه علمی تخصصی تاریخ اسلام شماره مسلسل 41-42، بهار و تابستان89، مقاله ای به نام «ابولولو از حقیقت تا توّهم» تلفن نشریه: 32910105-025همه اقوال از جمله قول به خودکشی هم آمده است.

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.