رییس مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی عنوان کرد:
رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی با بیان اینکه اقشار مختلف در نمایشگاه کتاب حضور پیدا می کنند، گفت: ما می توانیم در نمایشگاه بین المللی...
حجت الاسلام والمسلمین علی مخدوم

به گزارش خبرنگار پاسخگو، حجت الاسلام والمسلمین مخدوم در گفت وگویی به  برگزاری بیست ونهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب اشاره کرد و اظهار داشت: این نمایشگاه فرصت بسیار خوبی است و باید بتوانیم از آن کمال استفاده را ببریم.
وی با بیان اینکه اقشار مختلف در این نمایشگاه حضور پیدا می کنند، گفت: ما می توانیم در نمایشگاه بین المللی کتاب از طریق پاسخگویی به نیازها، شبهات و سؤالات مردم به عنوان مرکزی که در حوزه فرهنگ فعالیت دارد سهیم بوده و حضور یابم.
رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی تصریح کرد: در نمایشگاه کتاب زمینه برای معرفی این مرکز و ایجاد ارتباط سازنده برای آینده فراهم می شود، هرچند به دنبال بالابردن آمار کمی نیستیم.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از مخاطبان نمایشگاه  کتاب در حوزه فرهنگ فعال هستند، گفت: این مخاطبان دارای ظرفیت های خوبی در زمینه مطالعه هستند که در نمایشگاه کتاب می توانیم با آن ها ارتباط برقرار کرده و خودمان را با این مخاطب تخصصی روبه رو نماییم.
حجت الاسلام والمسلمین مخدوم با اشاره به اینکه پاسخگویی از مسیرهای مختلف در این مرکز در حال انجام است، عنوان کرد: مرکز ملی پاسخگویی در سال 94، تنها در بحث پاسخگویی تلفنی به 3 میلیون تماس تلفنی پاسخ داد که آمار در بخش های دیگر هم قابل توجه است.
وی همچنین در خصوص ارزیابی خود ازبیست ونهمین نمایشگاه کتاب تهران اظهار کرد: جدید بودن محیط و محل برگزاری نمایشگاه باعث شده است تا مردم و مراجعه کنندگان به طور دقیق و راحت نتوانند غرفه های مورد نظر را پیدا کنند و به نظر می رسد مسؤلین باید تدابیری بیاندیشند تا پیدا کردن ناشران و استفاده از ظرفیت های نشر عمومی سهل تر گردد.
رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی گفت: با توجه به فضای نمایشگاه خوب است سالن هایی بر اساس عناوین و موضوع در نظر گرفته شود تا مراجعه کنندگان بر اساس موضوع دلخواهشان به غرفه ناشر در فضای اصلی نمایشگاه مراجعه کنند.