طی حکمی از سوی رییس مرکز ملی پاسخگویی
حجت الاسلام و المسلمین محمد علیجانی به عنوان سرپرست مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی نمایندگی اصفهان منصوب شد

ریاست محترم مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی حجت الاسلام و المسلمین مخدوم، طی حکمی حجت الاسلام و المسلمین محمد علیجانی را به عنوان سرپرست مرکز ملی پاسخگویی به پرسش های دینی نمایندگی اصفهان منصوب نمودند.

به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان طی مراسمی و با حضور حجت الاسلام و المسلمین علی مخدوم رییس مرکز ملی پاسخگویی به پرسش های دینی و حجت الاسلام و المسلمین محمد قطبی رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان و کارشناسان این مرکز جلسه تکریم و معارفه رییس جدید نمایندگی اصفهان برگزار شد.

در این جلسه از زحمات حجت الاسلام و المسلمین مهرداد آقاشریفیان تقدیر و حجت الاسلام و المسلمین محمد علیجانی به عنوان سرپرست مرکز ملی پاسخگویی به پرسش های دینی نمایندگی اصفهان منصوب شد.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان در این مراسم گفت: امروز تکنولوژی نقش عمده ای در تسهیل ارتباطات دارد و سطح دسترسی مردم باید افزایش یابد بالتبع فعالیت و خدمات نیز به روز باشد.

ایشان با اشاره به سوق دادن اقدامات فرهنگی به خدمت فرهنگی گفت: این قابلیت در بخش مشاوره امکان پذیر است و باید فعالیت ها در این قسمت توسعه یابد.

در ادامه حجت الاسلام و المسلمین علی مخدوم رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به ارائه گزارشی از فعالیت های این مرکز پرداختند.