معنی وتفسیر کلمه نازعات چیست

با سلام و تشكر از ارتباط شما با مركز ملي پاسخگويي به سوالات ديني
به گفته راغب در مفردات
نازعات" از ماده" نزع" به معنى چيزى را از جا بر كندن و يا كشيدن است، مانند كشيدن كمان به هنگام پرتاب تير، و گاه اين واژه در امور معنوى نيز به كار مى‏رود مانند" نزع" عداوت يا محبت از قلب به معنى بركندن آن و مفسران در معنى «نازعات» اختلاف كردند. مسروق گفته:
فرشته گانند كه نزع و جذب ارواح بنى آدم می كنند، و عطيّه از عبد اللّه عبّاس نقل کرده که: امير المؤمنين على فرمود: فرشته گانند كه جان كافران نزع كنند.
عبد اللّه مسعود گفت: جانهاى كافران است كه ملك الموت از زير هر موى و هر ناخنى بيرون مى‏آورد تا آنگه كه تمام به حلق می ساند، آنگاه رها كند تا باز گردد، باز دگر باره نزع كند.
مقاتل گفته: ملك الموت است و يارانش كه جان كافران از تن خارج می کنند به مانند سفودى كه در پشم‏تر فگنند و آن را شاخه‏ها و شعبه‏ها باشد، هر شاخى از آن به پاره‏اى در آويزد و از آب بركشد. مجاهد گفته: اسباب مرگ است كه به وسیله او جان از تن بر آيد. سدّي گفت: جانهاى كافران است كه در سينه غرق شود گفتند معنى آن است كه: كافر خود را در وقت مرگ چون غرقى بيند.
برخي گفتند: كمانهاى تير اندازان است كه نزع مى‏كنند تير را. و گفتند: جنگجویانند كه تير مى‏اندازند(1)
صاحب تفسیر اطیب البیان می نویسد :
وَ النَّازِعاتِ غَرْقاً نزع بمعنى كندن است دو چيز كه بهم پيوسته از هم جدا كنند بشدت. از امير المؤمنين (ع) است كه ملائكه عذاب روح كفار را بشدت از ابدان آنها نزع مي كنند، و از حضرت صادق (ع) است. تفسير بموت فرموده كه روح را از بدن جدا مي كنند، غرق، جدا شدن بسرعت است و فاصله ندارد. مثل تير كه از تركش رد مي شود بسرعت به هدف مي خورد روح هم از بدن جدا مي شود و بقالب مثالى تعلق مي گيرد كه بدن برزخى گويند، يا در وادى السلام حشر با انبياء و ائمه و صلحاء يا در برهوت حشر با كفار و اهل ضلال.
پی نوشت ها:
1. ابوالفتوح رازى ، حسين بن على‏ ، روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقرآن ،‏بنياد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى
، ج 20 ص 131؛طیب ،سید عبد الحسین، أطيب البيان في تفسير القرآن،انتشارات اسلام ، ج‏13، ص: 370.