پرسشگر گرامی با سلام و سپاس از ارتباطتان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
ریختن منی در مقعد زن با رضایت او اشکالی ندارد و خروج آن، انجام دوباره غسل را واجب نمی کند. (1)
پی نوشت:
1. سئوال از دفتر آیت الله سیستانی در قم (7836565-0251).