پرسشگر گرامي با سلام و تشکر به خاطر ارتباط تان با این مرکز.
آهنگ های موسیقی دو قسم است:
1- موسیقى که به نظر عرف مردم، مطرب، و متناسب با مجالس لهو و لعب و عیاشی و عیش و نوش باشد. این قسم موسیقی حرام است .
2 ـ موسیقى غیر مطرب و معمولى که انسان را به هیجان شهوى وادار نمی‌کند. این قسم موسیقی حرام نیست. نیز اگر موسیقی مشکوک باشد که آیا از قسم حرام است یا از قسم حلال؛ گوش دادن به این موسیقی مشکوک هم اشکال ندارد، گرچه خوب است که انسان احتیاط کند. (1)
در هر صورت اگر موسیقی لهوی باشد، گوش دادن به آن حرا م است چه در ماه رمضان باشد یا در غیر ماه رمضان و گوش دادن موسیقی حرام در ماه رمضان روزه را باطل نمی کند؛ ولی ثواب روزه را کم می کند.
پی نوشت:
1. آیت الله خامنه ای، استفتائات ،سوال 1127 و 1139.