با سلام
مردی صاحب همسر و فرزنداز آشنایان که مورد اعتماد خانوادگی است، قصد ارتباط فیزیکی ( با شرط عدم دخول) جهت ارضاء جنسی طرفین، با همسر بنده را داشته است که البته تنها دستان همسرم را گرفته که با مقاومت همسرم بحمدالله به خیر گذشته است.
با توجه به اینکه همسر بنده (به علت احساسات قلبی که نسبت به وی دارد)در آینده ممکن است به این رابطه رضا دهد، خواهشمندم احکام شرعی و قانونی این ارتباط را تاکنون و احتمالا در صورت بروز آن رابطه، بفرمائید.

با تشکر

پرسشگر گرامی با سلام و تشکر از ارتباطتان با این مرکز
همسرتان را از ارتباط با آن مرد به شدت نهی کنید .مردی که با داشتن زن دنبال خیانت به زن آشنایش باشد، اصلا قابل اعتماد نیست.
اگر خانمت را از ارتباط با چنین مردی منع نکنی، بعدا پشیمان می شوی و آبروی خود و خانوده ات می رود.
هر نوع ارتباط جنسی زن شوهردار با مرد اجنبی حرام است . دارای مفاسد زیادی می باشد . در دنیا و آخرت مجازات دارد.زنی که شوهر دارد و مردی که زن دارد، اگر با یکدیگر از عقب یا جلو زنا کنند، مجازات هر دو نفرشان سنگسار است.(1)
پی نوشت:
1. قانون مجازات اسلامی، ماده 83.