با سلام
عرض به خدمتتان زمانی که خانمی در زمان عادت ماهانه به زیارت مشرف شود حال چه به صورت اختیاری یا چه به صورت جبری یا در زمان زیارت عادت شود چه حکمی دارد مرجع تلقید هم مقام معظم رهبری می باشند . یعنی مثلا ما برای مشهد بلیط گرفته ام و می دانم که خانمم وقت عادت ماهانه اش نزدیک است و مرخصی هم گرفته ام و مکانی هم برای استراحت رزرو کرده ایم البته با توجه به مقلد بودن همسرم به مقام معظم رهبری ایشان در رساله عنوان کرده اند که می تواند در حرم برود ولی نباید دست به ضریح و مکانهای مقدس زد آیا همچین موردی صحت دارد یا خیر متشکر.
محمد مقصودی 28 ساله از تهران

با سلام و تشکر از اعتماد شما نسبت به مرکز
برای خانم حائض رفتن به زیارت امام رضا (ع) و وارد شدن و توقف کردن و زیارتنامه خواندن در حیاط ها و رواق های حرم اشکال ندارد. آیت الله خامنه ای فرموده:
مراد از حرم، زير گنبد مبارك و جائى است كه به آن حرم و مشهد شريف گفته مى‌شود، ولى ساختمان‌هاى ملحق به آن و شبستان ها حكم حرم را ندارند. ورود جنب و حائض به آن جا اشكال ندارد، مگر جاهائى كه عنوان مسجد را داشته باشد.(1)
پی نوشت:
1. آیت الله خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، سوال 424.