آیا از نظر دینی محدودیتی برای نزدیکی به قصد بارداری در شبهای شنبه، یکشنبه و چهارشنبه وجود دارد؟

پرسشگر گرامی باسلام و تشکر از ارتباط با این مرکز.
از نظر دینی موارد مکروه در مورد آمیزشی که به قصد بارداری انجام می گیرد وجود دارد که بهتر است در آن موارد انجام نشود که جهت اطلاع به برخی از آنها اشاره می گردد .
1. آمیزش در شب‏هاي دوشنبه، سه شنبه، پنج شنبه يا جمعه باشد و در شبهای شنبه، یکشنبه و چهارشنبه مکروه است انجام گیرد . (1) گفتنی است که کراهت به معنی گناه نیست. بلکه به این معنی است که بهتر است انجام نشود.
2. حضرت رضا(ع) می فرماید اين عمل بهتر است در آخر شب انجام شود؛ زيرا براي بدن صالح تر و مايه اميد بيشتر و ذكاوت بيشتر براي فرزند كه در آن ميان ايجاد مي كند؛ زيرا وقتی معده پر است نزديكي موجب قولنج و فلج و رعشه و نقرس و سنگ درون و چكيدن بول و فتق و ضعف بينايي مي شود. (2)
3. در شب و روزي كه ماه و خورشيد گرفته است.
4. هنگام غروب خورشيد.
5. هنگام طلوع فجر تا طلوع آفتاب.
6. شب اول ماه غير از ماه رمضان.
7. در شب آخر ماه.
8. بعد از احتلام در خواب.
9. در اتاقي كه بچه‏اي وجود داشته باشد.
10. نگاه كردن به فرج در حین عمل.
11. به صورت عريان.
12. در زير آسمان.
13. رو به قبله و پشت به قبله.
14. بين اذان و اقامه نماز كه مخصوص اعمال عبادي است.
15. بدون وضو يا غسل.
16. در شب عيد قربان.
17. در شب عيد فطر. (3)
در غير اين مواردي كه ذکر شد، آمیزش اشكال ندارد.
پی نوشت ها:
1. شیخ عباس قمی ، سفينة البحار ،تهران ، انتشارات سنایی ، ج 1، ص 181، تهران .
2. علامه مجلسی ،حلية المتقين، قم ، انتشارات عصر جوان،سال 1384 ، ص 102 به بعد.
3. دکتر پاک نژاد ، ازدواج مكتب انسان‏سازي ، تهران، ناشر کتاب فروشی اسلامیه ، سال 2536 شاهنشاهی ، ج3، ص 170 به بعد .