لیست کانالها و گروههای مرکز ملی پاسخگوئی به سوالات دینی در تلگرام
با توجه به شبکه های پیام رسان برای دسترسی آسان و سریع شما بزرگواران مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی فضایی را ایجاد کرده است
پاسخگویی در شبکه های پیام رسان

مرکز ملی پاسخ‌گویی به سؤالات دینی، بزرگترین مرکز پاسخگویی شیعه( ازلحاظ وسعت موضوعات تخصصی و گستره مخاطبان) در جهان اسلام است.

اين مركز با توجه به گستردگی قلمرو معارف اسلامی و گوناگونی سؤالات و شبهات ارسالي در زمینه‌های مختلف (کلام و اعتقادی، قرآن ، فلسفی، تاریخی، سیره اهل بیت، فقه، حدیث، اخلاق، تربیتی و...) با تشکیل گروه‌های پژوهشی به پاسخ دهي اهتمام ورزيده است .

با توجه به شبکه های پیام رسان برای دسترسی آسان و سریع شما بزرگواران مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی فضایی را ایجاد کرده است تا سوالات خود را در موضوعات مرتبط مطرح نمایید:

گروههای مرکز ملی پاسخگویی در نرم افزار سروش

http://sapp.ir/pasokhgoo1

 

گروههای مرکز ملی پاسخگویی در تلگرام   (نیاز به آخرین نسخه تلگرام)

گروه اول  با محوریت موضوعات :   اخلاقی  وعرفان

https://telegram.me/joinchat/BzpkoD1h9niykOTq6vA0BQ

 گروه دوم با محوریت موضوعات :  اعتقادی و کلامی

https://telegram.me/joinchat/BzpkoDvnnzfW6FNmppQGiA

 گروه سوم با محوریت موضوعات :  مشاوره و خانواده

https://telegram.me/pasokhgoo3

ارسال سوال به  @pasokhgoo10

 گروه چهارم با محوریت موضوعات :  تاریخ و سیره اهل بیت

https://telegram.me/joinchat/CBDFUTwLzuRj_IvxhHFl8w

 گروه پنجم با محوریت موضوعات : قرآن و حدیث

https://telegram.me/joinchat/BzpkoDuzlWkvAyvGYBayog

 گروه ششم با محوریت موضوعات : فقه و احکام شرعی

https://telegram.me/joinchat/BzpkoDwEq7bIZeeKyy9PNw

https://telegram.me/pasokhgoo2

ارسال سوال  به @pasokhgoo10

 

سوال خودتان را فقط به ربات پاسخگو ارسال کنید

@pasokhgoo_ir_bot

کانال های مرکز ملی پاسخگوئی به سوالات دینی در تلگرام    

@pasokhgoo1

کانال پاسخگویی فقه و احکام:     @pasokhgoo2

کانال مشاوره و خانواده :               @pasokhgoo3

مدیر گروه ها :                                @pasokhgoo8

شماره ی مدیر  :                             09199846874

کانال  اطلاع رسانی مرکز ملی پاسخگویی : @pasokhgoo_ir

درضمن بجز مدیر گروهها @pasokhgoo8 و @pasokhgoo10

هیچ کدام از کارشناسان پیامهای خصوصی و پی وی را پاسخ نمیدهند.