اگر مايعي از بدن خارج شود درشرايطي كه 1) از خواب بيدار شوي بدون هيج ذهنيت يا تصور فكري 2) ارتباط با نامحرم در حد روابط عادي و صحبتي (خواستگار) 3) خواندن مطلب يا ديدن تصوير معمولي حكمش چيست ؟ غسل دارد يا نه اگر دارد چه غسلي و حكم روزه و نمازش چيست ؟ امكان دارد كه دچار وسواس فكري شده باشيم ؟ امكان دارد كه آب هوس باشد يا نه ؟ و اگر اين است حكمش چيست ؟

پرسش 1:
راه تشخيص مني و احتلام در دختر (مجرد)
شرح : اگر مايعي از بدن خارج شود در شرايطي که ) از خواب بيدار شوي بدون هيج ذهنيت يا تصور فکري حكم چيست؟
پاسخ:
با سلام و تشکر از ارتباط با اين مرکز .
در صورتي که خارج شدن مايع همراه با شهوت باشد، به گونه اي که انسان در خواب صحنه اي را ديده و در اثر ديدن آن صحنه به اوج لذت و شهوت رسيده و در آن حال مايعي از او خارج شده باشد ، محتلم مي شود و بايد غسل کند .
اگر خارج شدن مايع همراه با شهوت نباشد و يا انسان شک داشته باشد که مايع خارج شده مني است ، آن مايع پاک مي باشد و انسان تکليفي ندارد.(1)
لطفا هرگاه سوال شرعي مي پرسيد ،نام مرجع تقليد خود را ذکر کنيد تا بر اساس نظر مرجع شما پاسخ بدهيم .
پي نوشت :
1. توضيح المسائل مراجع ، م 346.
پرسش 2:
ارتباط با نامحرم در حد روابط عادي و صحبت (خواستگار) چه حكمي دارد؟
پاسخ:

چون منشا فساد است، جايز نمي باشد. (1)
تجربه‏هاى مکرر در مکرر نشان داده که رابطه‏هاى دختران و پسران دام‏هاى شيطان است، و منجر به خلاف شرع مى‏شود. بنابراين تنها در صورتى که قصد ازدواج داشته باشند، آن هم به مقدارى که براى شناخت يکديگر لازم است، مى‏توانند ارتباط داشته باشند.

پي نوشت :
1. آيت الله مکارم ، استفتائات جديد ، ج3 ، س683 و686.

پرسش 3:
خواندن مطلب يا ديدن تصوير معمولي حکمش چيست ؟ غسل دارد، اگر دارد چه غسلي و حکم روزه و نمازش چيست ؟ امکان دارد که دچار وسواس فکري شده باشم ؟ امکان دارد که آب هوس باشد ؟ اگر اين است حکمش چيست ؟
پاسخ:
خواندن و ديدن تصاوير معمولي اشکال ندارد .اگر منظور خواندن و ديدن تصاوير مبتذل است، به گونه اي که باعث تحريک شهوت و ترس گناه باشد ، اشکال دارد.(1)
در صورتي که در اثر تحريک شهوت انسان جنب شود(مني از او خارج شود) براي نماز و روزه لازم است که غسل جنابت کند .در غير اين صورت مايع خارج شده پاک است.
اگر زن بر اثر تحريک هاي جنسي به قدري تحريک شود که به اوج لذت و شهوت جنسي برسد و در آن حال مايعي از او خارج شود، جنب مي شود.
اگر به اوج لذت نرسد و مايع خارج شود و يا به اوج لذت برسد ،ولي مايعي خارج نشود و يا شک کند که مايعي خارج شد يا نه ،جنب نمي شود و غسل لازم نيست.
زن اگر يقين به خارج شدن مني پيدا کند، جنب مي شود . اگر يقين پيدا نکند جنب نمي شود. بنابراين مواقعي که زن بر اثر تحريک هاي شهواني مقداري لذت مي برد و در آن حال رطوبتي از او خارج مي شود ، چون به اوج شهوت نرسيده جنب نمي شود . رطوبت خارج شده هم پاک است و وضو و غسل را باطل نمي کند.(2)
اوج لذت و شهوت به حالتي گفته مي شود که در آن حال معمولا انسان از خود بي خود مي شود . لذت زيادي مي برد و مني بيرون مي ريزد. بعد از تمام شدن آن حال انسان احساس تخليه شدن و ارضا مي کند . حالت شهوتش تمام و معمولا بدنش سست مي شود . حالت تحريک آميزي که قبل از تخليه شدن داشت ، ديگر آن حالت را ندارد. مثل اين که انسان گرسنه دلش غذا مي خواهد ،ولي وقتي غذا خورد و سير شد ،ديگر ميل به غذا ندارد.
با توجه به مطالب بالا اگر مايع خارج شده مني نباشد، بلکه آبي باشد که در اثر تحريک از انسان خارج مي شود ،تکليفي به عهده شما نيست و لازم نيست که غسل کنيد.
اگر شک داشته باشيد که مايع خارج شده مني است ، غسل واجب نيست.

پي نوشت ها:
1. آيت الله خامنه اي ، رساله اجوبه استفتائات ، س 1193.
2. همان ، س171.