با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما در اين ماه عزيز؛ و تشكر به خاطر ارتباطتان با اين مركز؛
در صورتي که آب دهان مخلوط به ماده ناس را فرو ببرد روزه باطل مي شود .(1)
لطفا هر گاه سوال شرعي مي پرسيد نام مرجع تقليد خود را ذکر کنيد تا براساس نظر مرجع شما پاسخ بدهيم .
پي نوشت :
1. آيه الله خامنه اي ،استفتائات ، س 761 .