با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما در اين ماه عزيز؛ و تشكر به خاطر ارتباطتان با اين مركز؛
معاينه و وارد کردن وسايل پزشکي يا پماد به داخل رحم زن، روزه او را باطل نمي کند و نياز به غسل ندارد و از مبطلات روزه نمي باشد.(1)
پي نوشت:
1.توضيح المسائل مراجع، ج1 ، م1572.