سلام لطفا روش جوشاندن آب غوره را ومقداری که باید تبخیر شود بیان فرمایید. همچنین مقدار لازم تبخیر شدن را در صورتیکه درمیان غوره هامقدار ی غوره پر آب یعنی کمی رسیده تر باشد بیان فرمایید.

پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مرکز
آب غوره با جوشيدن نجس نمي شود .تنها آب انگور است که با جوشيدن قبل از تبخير دو سوم آن، حرام مي شود.(1)
همچنين است اگر در بين غوره ها مقداري انگور باشد .چنانچه به آن آب انگور نگويند، خوردن آن حلال است. (2)
پي نوشت ها:
1. آيت الله سيستاني، توضيح المسائل،م196.
2. همان، م 199.