مرجع تقليد

سلام
من مرجع تقليد ندارم آيا اعمال واجبم قبوله يا نه ؟
دوما ساده ترين راه براي انتخاب مرجع تقليد چيه ؟

پاسخ: 

با سلام و سپاس از ارتباط­تان با مركز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
1- در صورتی که اعمال شما مطابق با فتوای مرجع اعلم زمان شما باشد یا در تمام مسائل احتیاط کنید، مثلا اگر عده ای از مجتهدان عملی را حرام می دانند و عده دیگر می گویند حرام نیست، آن عمل را انجام ندهید . اگر عملی را بعضی واجب و بعضی مستحب می دانند، آن را به جا آورید. اعمال شما صحیح است ودر غیر این صورت عمل بدون تقلید باطل است.(1)
2- ساده ترین راه برای انتخاب مرجع تقلید آن است که از روحانیون مشهور شهر خود سؤال کنید که مرجع اعلم کدام مجتهد است، و اگر از گفته انها یقین یا اطمینان یاحتی گمان به اعلم بودن مرجع خاصی پیدا کنید، از همان مرجع تقلید کنید (2) و چنانچه از این راه نتوانید مرجع اعلم را تشخیص دهید، از یکی از مراجع زیر که در اعلامیه جامعه مدرسین به عنوان مرجع اعلم معرفی شده اند تقلید کنید، صحیح است:
1- آیت الله خامنه ای
2- آیت الله مکارم
3-آیت الله شبیری زنجانی
4-آیت الله سیستانی
5- آیت الله خراسانی
6- آیت الله صافی گلپایگانی.
پی نوشت:
1.امام خمینی، توضیح المسائل ، مسأله 1 و 14.
2.همان، مسأله 3.