مراجعه به پزشک مرد

من به پزشک مردمتخصص پوست و موجهت ریزش موهایم و مشکلات پوستی مراجعه نموده و ایشان برای معاینه از من خواستندمقنعه ام را باز کنم.آیا اینکار گناه بوده در اینصورت چه باید کرد؟

پاسخ: 

با سلام و سپاس از ارتباطتان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی و مذهبی
اگر معالجه برایت ضرورت داشته و خانم دکتر متخصص پوست نبوده ویا بوده، ولی متخصص مرد ماهرتر بوده گناهی مرتکب نشده ای.
ازاین به بعد اگر دکتر زن باشد به دکتر زن مراجعه کن مگر آن که دکتر مرد وارد تر و ماهرتر باشد در این صورت مراجعه به دکتر مرد اشکال ندارد و نگاه به سر اگر برای معالجه ضرورت داشته باشد می تواند به سر نگاه کند.(1)
پی نوشت:
1. آیت الله بهجت، استفتائات، ج 3، سوال 3964.