چه کنم

من به تازگی جدا شدم. تمام دوستان که از زمان دانشکده باهاشون ارتباط داشتم .حالا تمایل به ایجاد رابطه با من دارند . خلاصه مطلب نمیدانم چه کنم .من هم یه آدمم نمی دونم تا کی می وتانم سالم جلو برم . از صیغه شدن متنفرم اما واقعا به حظور یک نفر در زندگیم احتیاج دارم .
من مینا جعفری هیتم . 31 سالمه .فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی
3 ساله تنها زندگی میکنم .
اما واقعا تنهایی داره آزارم میده
من تنها زندگی میکنم . حالا وقتی میرم خونه از سرمای خونه دیوانه میشم

پاسخ: 

سوال شما كمي مبهم است و برخي جوانب امر بر ما روشن نيست به عنوان مثال شما به عنوان يك دختر مجرد چه ضرورتي دارد كه به تنهايي و دور از والدين خود زندگي كنيد تا اين گونه مورد طمع ديگران قرار گيريد اساسا، آيا ضرورتي دارد كه شما تنها زندگي كنيد تا از سرماي خانه ديوانه شويد به نظر مي رسد كه شما به هر دليلي بسياري از راه ها را بر خود بسته ايد و سلامت دين و دنياي خود را به مخاطره انداخته ايد.
بسياري از دختران وجود دارند كه به هر دليلي شرايط زندگي با والدين خود را ندارند. ولي براي بيرون آمدن از تنهايي به دنبال هم خانگي با دختران با شرايط مشابه خود هستند قطعا دختران مجرد در سنين شما وجود دارند كه پذيراي زندگي با شما باشند. مگر اينكه خودتان پذيراي آن نباشيد
پس تا اين جاي كار دو گزينه زندگي با والدين (يا خواهر و برادر ) و زندگي با يك دختر مشابه خود را به هر دليلي كنار نهاده ايد.
گزينه بعدي گزينه زندگي با يك غير هم جنس است كه احتمالا شما بيشتر تمايل به اين گزينه را داريد بي شك اين يك نياز كاملا طبيعي است و هيچ كس نمي تواند از جهت اين نياز بر شما خرده بگيرد ترديد وجود ندارد كه ارتباط خارج از چارچوب شرع و قانون با جنس مخالف صددرصد آسيب زاست و اگر صد ضرر واقعي به شما برساند يك سود واقعي به شما نخواهد رساند مي ماند دو گزينه ازدواج دائم و موقت كه هر كدام مسائل خاص خود را دارند سن شما براي ازدواج دائم به هيچ وجه دير نيست و شما با توجه به شرايط موجود مي توانيد. كماكان اميدوار به ازدواج دائم باشيد اگر به هر دليلي اين گزينه را دور از دسترس مي دانيد تنها گزينه مشروع و معقول ازدواج موقت است نا گفته پيداست كه ازدواج موقت در برخي موارد از چاله در آمدن و به چاه افتادن است و پيامدهاي منفي خاص خود را دارد. ولي در شرايط اضطراري كه سلامت معنوي و روحي شما در مخاطره است چاره اي جز تامل بيشتر در آن نيست.
توجه نماييد كه شما در دنيا زندگي مي كنيد و در دنيا زياد نمي توان از واژه هاي مانند متنفرم و بيزارم استفاده كرد. شما بايد با پرهيز از بزرگنمايي شرايط نامطلوب به سازگاري بيشتر با شرايط كنوني خود بپردازيد.
در زمينه ازدواج موقت كه بعد از گزينه هاي متعدد قبلي مطرح است بايد دانست اين ازدواج از منظر برخي مراجع معظم تقليد نيازمند اذن پدر يا ولي مي باشد و دختر باكره نمي تواند رسما به عقد موقت ديگري در آيد. البته برخي مراجع نظر متفاوت دارند.
توصيه مي شود فارغ از اين كه به اين گزينه جامه عمل بپوشايند يا نه با مشاور يا مشاورين فقهي اين مركز با شماره 09640 بدون كد و پيش شماره (كه به صورت صددرصد سري مي باشد) به پي جويي شرايط اين نوع ازدواج بر اييد تا در وقت لزوم و اضطرار بي دليل پا در گناه ننهيد و از اين ازمايش سنگين الهي سر بلند بيرون بياييد
باز تاكيد مي گردد گزينه هايي مانند زندگي با والدين يا زندگي با دختر مجرد ديگر يا ازدواج دائم به مراتب از ازدواج موقت بهتر و كم حاشيه تر است.
ازدواج موقت فقط در زماني مطرح است كه شما بين گناه عاطفي و جنسي با ازدواج موقت بخواهيد خدا پسندانه ترين آن را انتخاب نماييد
آرام باشيد و فارغ از هر تصميمي كه خواهيد گرفت با ديدي مثبت تر و غير فاجعه اميز تر به شرايط فعلي خود بنگريد.