كپي رايت

در مورد استفاده از بسخه هاي غير اصلي ويندوز كه با كمتر از 5 هزار تومان تهيه ميشود سوال داشتم، آيا شرعي است؟ در مورد ساير نرم افزارهاي خارجي و داخلي چطور؟ اين در حالي است كه در عصر ديجيتال زندگي ميكنيم و از طرفي ممكن است شخص توانايي تهيه نسخه هاي اصل را نداشته باشد

پاسخ: 

به نظر آیت الله مکارم، استفاده از نرم افزارهای غیر قانونی و کپی شده بدون اجازه تولید کننده نرم افزار جایز نیست، فرقی بین نرم افزار داخل و خارج نمی باشد. عصر دیجیتالی و یا عدم توانائی بر تهیه نسخه اصلی آن ها مجوّز شرعی برای استفاده از نرم افزارهای غیر قانونی نمی شود .تمام افرادى كه جان و مال آن ها محترم است، حقّ امتيازات آن ها نيز محترم است.
استفاده از نرم افزارهایی که توسط شرکت های امریکائی و اسرائیلی تولید می شود ، مانند ویندوز و آفیس ، اشکال ندارد، چون این دو کشور در حال خصومت و ضدیت با اسلام هستند. فعلا به این دو کشور محارب صدق می کند . حق امتیازات شرکت های وابسته به این دو کشور احترام ندارد.(1)
پی نوشت:
1. آیت الله مکارم ،استفتاآت ،ج3،س1547و1548 و 1550