دختری هستم 23ساله که ماهی 1بارخودارضایی میکنم وبه شدت ازاین کارشرمنده ام توراخداکمکم کنید

پاسخ: 

با سلام و تشکر به خاطر ارتباط تان با این مرکز.
یکی از بهترین روش های کنترل خودارضایی و همچنین کاهش میل جنسی رسیدگی به جنبه‌ها و عوامل بدنی آن ها است که نسبتاً مشترک هستند. باید با پرهیز از استفاده مواد محرک غذایی گرم و مقوی است؛ همچنین پرهیز از محر‌ک های مکانیکی مانند لباس‌های تنگ و چسبان، پرهیز از محرک های دیداری و ادراکی و دور شدن از موقعیت‌های مرتبط با احساس جنسی می توانید خود را از دسترس برانگیختگی جنسی دور سازید. پرهیز از محرک‌های جنسی به عنوان یک اقدام در جهت متوقف ساختن عادت خودارضایی در سراسر دنیا متداول بوده و پایه‌ای‌ترین اقدام تلقی می‌گردد .بدون آن هیچ یک از اقدامات درمانی از تضمین کافی برخوردار نیست. همچنین برخی موقعیت‌ها مانند هنگامی که تنها هستید ،می‌تواند زمینه ای مساعد را برای این رفتار فراهم نماید که می‌توانید بیش تر اوقات را در جمع بگذرانید. در آخرین ردیف اقدامات کاهشی می‌توانید بر یک بعد فعالیت تولیدگرانه و سازنده که شما را از پرداختن به خودتان بازدارد، بهره بگیرید. پرداختن به فعالیت‌های ورزشی نیز می‌تواند در زمره این قبیل فعالیت ها ارزیابی گردد.
از سوی دیگر همان گونه که اشاره نموده‌اید. یکی از ساده‌ و در دسترس‌ترین روش های خودارضایی روش‌های مکانیکی است که بر اثر تکرار فرد می‌تواند با سرعت رخ داده و در نهایت بدون واسطه و فقط با یک تصور که جنبه ذهنی دارد رخ دهد.
متأسفانه وجود اضطراب به عنوان یک عامل تقویت کننده و نگهدارنده عادت ناپسند خودارضایی مطرح است . استفاده از روش هایی مانند تن آرمیدگی و متوقف ساختن افکار اضطرابی می‌تواند به شما کمک کند تا از میزان خودارضایی کاسته شود و به تدریج قطع گردد. اما ضرورت متوقف ساختن اضطراب به هر نحو ممکن ما را ملزم می‌سازد که اگر بیش از اندازه بود و نشانه‌های بدنی مانند: لرزش دست و پا، یخ کردگی، داغ شدن ناگهانی بدن و احساس گر گرفتگی، افزایش ضربان قلب و احساس کوبیدن قلب و جز آن را نشان داد، باید به روانپزشک مراجعه نمود و با دریافت دارو این نشانه‌ها را متوقف سازید.
اما برای برطرف نمودن اضطراب در صورتی که دارای این شاخصه‌ها نباشد یا بسیار خفیف باشد، می‌توانید از روش‌ مکمل درمانی مانند «تن‌آرمیدگی» و «تنظیم صحیح تنفس» استفاده نمایید. می‌توانید برای اجرای تن آرمیدگی بدن تان را به شانزده گروه عضلانی( نوک انگشت تا مچ دست؛ مچ تا انتهای آرنج ؛ بازو تا کتف؛ در هر دست؛ نوک انگشتان پا تا مچ پا، عضلات ساق پا، ران تا کشاله ران؛ عضلات پیشانی به علاوه عضلات کاسه سر؛ عضلات صورت و فک؛ عضلات گردن و سینه؛ مجموعه عضلات شکم) تقسیم نموده و هر یک از آن ها را به طور جداگانه برای مدت 7 ثانیه با شمارش معکوس به طور نسبی منقبض نموده ، سپس ظرف مدت 3 شماره آن را رها سازید . سپس بر احساس خوشایندی که در نتیجه مقایسه بین حالت گرفتگی و انقباض و حالت رها شدگی متمرکز شوید ، به یک احساس خوشایند برسید.
همچنین برای اجرای صحیح تنفس باید مراحل ذیل را طی نمایید:
- دراز بکشید.
- یک دست روی سینه یک دست روی شکم .
- به یک مساله دیگر فکر کنید.
- بر روی دستان تان متمرکز شوید. کدام دست با هر دم بالا می‌رود.
یکی دیگر از الزامات درمان پرهیز از افکار مبتنی بر احساس تقصیر و گناهکاری کاملاً ضروری است چرا که فرد را از خودش مأیوس ساخته و وادار به ادامه دادن در مسیر عادت ناپسند می‌نماید. احساس افراطی گناه که در آن خود تخریبی صورت می‌گیرد، به هیچ وجه مطلوب نیست، بلکه احساس گناه فزاینده در جهت ادامه اجرای عادت ناپسند خودارضایی است.
احساس گناه یکی از بزرگ‌ترین منابع اضطراب‌زاست. می‌توان دریافت که احساس گناه بیش از حد زمینه‌ای برای خودارضایی بیش تر فراهم می‌آورد، پس با بالا بردن سطح عزت نفس و اعتماد به نفس و امید به لطف و بخشش بیکران الهی به تعدیل احساس گناه بپردازید. احساس گناه تا حدی خوب و مفید که فرد را به سمت جبران خطاها از طریق انجام اعمال نیک و خداپسندانه رهنمون سازد، نه آن که به گناه بیش تر سوق دهد.
اما در نهایت اصلی ترین راه برطرف نمودن این عادت ناپسند، استفاده از روش های تغییر فکر و توقف افکار مبتنی بر تصاویر جنسی است که می‌تواند احساسی خوشایند در فرد ایجاد نماید. هر چند با انجام روش‌های تن‌آرمیدگی می‌توان تا حدّ زیادی از ادامه این روند کاست اما در درمان به آن نیز بسنده نمی‌شود . به فرد مبتلا یاد می‌دهند که چگونه با شمارش 1، 2، 3، به خودش با صدای بلند فرمان بس! داده و فکر خود را که شامل تصاویر جنسی متوقف سازد. این روش ظاهراً ساده کاملاً اثربخش بودن خود را اثبات نموده است . یکی از روش های جالب و کوتاه توقف فکر محسوب می‌گردد. فرد پس از مدتی در نهایت قادر می‌شود تا با یک صدای نجوای درونی به افکار نامتناسب خود پایان دهد.