توبه

با سلام, اینجانب زنی هستم در حال طلاق که مدت 3 سال است درگیر این موضوع هستم. من بعد از شش ماه که از منزل همسرم خارج شدم ( از 5 ماه قبل از خروج اینجانب از منزل بین ما هیچگونه رابطه زناشویی وجود نداشت ) با مردی آشنا شدم ( من ایشان را پس از خروج از منزل شوهرم دیدم و ایشان در طلاق من هیچ نقشی نداشتند) من با ایشان رابطه داشتم تا زمانی که در رساله خواندم اگر مردی با زن شوهرداری نزدیکی داشته باشد تا ابد بر هم حرامند. قصد ما ازدواج است. و بعد از خواندن این مطلب در رساله توبه کرده ایم و هیچ رابطه ای نداریم. می خواستم بداند آیا اکنون که توبه کرده ایم میتوانیم با هم ازدواج کنیم ؟ خواهشمندم به من پاسخ دهید.

پاسخ: 

پرسشگر گرامی با سلام و سپاس از ارتباطتان با این مرکز
در صورتی که مردی با زن شوهر داری رابطه داشته باشد و در رابطه با هم نزدیکی داشته باشد ،یعنی دخول صورت گرفته باشد ، زن ومرد بر یکدیگر حرام ابدی می شوند . دیگر نمی توانند با هم ازدواج کنند(1)هر چند که قصد آن ها ازدواج باشد . اگر توبه کنند ، باز نمی توانند با هم ازدواج کنند . توبه تنها موجب بخشش خداوند و دوری از عذاب می شود.
این مسئله مورد اختلاف مراجع می باشد . به نظر بعضی از مراجع می توانید با هم ازدواج کنید. نظر مشهور را برای شما بیان کردیم. اگر نام مرجع تقلید خود را ذکر کنید ،پاسخ دقیق تری را برای شما ارسال می کنیم .
پی نوشت :
1. امام خمینی ، تحریر الوسیله ، ص267، المصاهره و ما یلحق بها ، م22.